Seall air an duilleag seo le Wordlink

Tha cruaidh fheum againn air Lidl ann an Inbhir Narann

Cha bhi sin fada tarsainn stairsneach 2014 nuair a chìthear iarrtas dealabhachaidh a-steach do Chomhairle na Gaidhealtachd son oll-mhargaid Lidl aig Baile Mac Càidh.  A-reir nam planacihaean bidh aonadan eile agus pub le tigh-bìde. Gu pearsanta tha mi coma mu dheidhinn nam aonadan eile agus a...

leugh barrachd...

Share |

Air fhoillseachadh le: Gàidhlig - cha bhithinn às a h-aonais! - DiLuain, 29 dhen Dùbhlachd, 2014