Seall air an duilleag seo le Wordlink

Sùil air ... dùblachadh na h-àireimh a tha dol a-steach do FTG

Isn't the National Gaelic Language Plan wonderful? Tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gun do shoirbhich cho math le Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig, "Fàs is Feabhas". Taobh-duilleig 8 a' phlana: "Coileanaidh am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig na prìomh bhuilean a leanas: ...

leugh barrachd...

Share |

Air fhoillseachadh le: Gilleasbuig Aotrom - DiCiadain, 14 dhen Dùbhlachd, 2016

  • Chan eil artagailean co-cheangailte ann an-dràsta