Seall air an duilleag seo le Wordlink

Mi Fhìn `s mo Cheòl | My Music

Cuimhnichibh gum bidh a’ chuirm Bhliadhnail ann aig Eden Court oidhche Haoine aig 19:30 seo is tha sinn an dùil ri fìor dheagh oidhche. Seo an luchd-ciùil a bhios ann am bliadhna: Julie Fowlis, Duncan Chisholm, Anna Massie, Còisir G, Alasdair MacIlleBhàin is am pìobaire òg Aonghas J MacColl...

leugh barrachd...

Share |

Air fhoillseachadh le: Comunn Gàidhlig Inbhir Nis - DiarDaoin, 16 dhen Chèitean, 2013

  • Chan eil artagailean co-cheangailte ann an-dràsta