Seall air an duilleag seo le Wordlink

Marbhrann do Thriùir Sheann Fhleasgach

Dà earrann oMarbhrann do Thriùir Seann Fhleasgach le Rob Donn MacAoidh agus eadar-theangachadh le Dòmhnall Caimbeul don Bheurla Ghallda THREE AULD CARLS Frae the Gaelic o Rob Donn Mackay Aon duine ’s bean on tàinig iad, Na bràithrean ud a chuaidh, Bha an aon bheatha thìmeil ac’,...

leugh barrachd...

Share |

Air fhoillseachadh le: An t-Oide - DiarDaoin, 2 dhen Chèitean

  • Chan eil artagailean co-cheangailte ann an-dràsta