Seall air an duilleag seo le Wordlink

Gilleasbuig air a neo-bhàighbreantadh le Plana Nàiseanta na Gàidhlig

Plana còig-bliadhna Soviet-style - sin a tha dhìth air a' Ghàidhlig!  A chàirdean, dè an saoghal a th' agaibh? An seachdain-sa, le 'r cead, bheireamaid sùil aithghearr air: am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2018-23 aig Bòrd na Gàidhlig, plana iongantach a rinn na h-uibhir mar-tha...

leugh barrachd...

Share |

Air fhoillseachadh le: Gilleasbuig Aotrom - DihAoine, 28 dhen t-Sultain