Seall air an duilleag seo le Wordlink

Bliadhna mhath 'son planaichean Gàidhlig, cha tuirt neach sam bith a-riamh

"Tha Plana Gàidhlig còig-bliadhna an CNPA, a thàinig gu bith ann an 2013, stèidhte air còig prìomhachasan: fèin-aithne, conaltraidhean, foillseachaidhean agus luchd-obrach".  - Ùghdaras Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh, "Lèirmheas Bliadhnail 2015/16", td 25   A chàirdean, nach ...

leugh barrachd...

Share |

Air fhoillseachadh le: Gilleasbuig Aotrom - DiarDaoin, 21 dhen Dùbhlachd, 2017