Seall air an duilleag seo le Wordlink

Bùithtean-obrach le Artair Donald

Fhuair clann fo aois sgoile agus bun-sgoile an sgìre Iomairt cothrom pàirt a ghabhail ann am bùithtean-obrach le Artair Donald anns an Dùbhlachd 2010. Thadhail Artair air buidheann òigridh ann an Dalabrog agus cuideachd air Sgoil-àraich Dhalabrog, Cothrom Òg, agus am buidheann pàrant is pài...

leugh barrachd...

Share |

Air fhoillseachadh le: Comunn na Gàidhlig - Leasachadh na Gàidhlig | Gaelic Development Blog - DiDòmhnaich, 30 dhen Fhaoilleach, 2011